De kosten van een outplacementbureau

In Blogs by info@noordsestern.nl

Kosten ouplacement traject

De kosten van een traject bij een outplacement bureau zijn meestal voor rekening van de werkgever, aangezien deze vaak de partij is die een bureau inschakelt.

Outplacement budget

Het budget voor Executive outplacement is vaak vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. In sommige gevallen loopt het outplacement traject parallel aan het dienstverband. De werkgever en werknemer hebben in een eerder stadium gezamenlijk besloten om Executive Outplacement in te schakelen. Het is overigens niet uitzonderlijk dat een kandidaat Noordse Stern zelf inschakelt en daarmee de kosten voor outplacement geheel voor eigen rekening neemt. In een dergelijke situatie is vaak sprake van een uiterst discreet traject, waarbij de werknemer aan Noordse Stern vraagt om een “silent search” te faciliteren.

De uiteindelijke kosten van het outplacement traject zijn afhankelijk van het budget en de wensen van de kandidaat. Aan de hand hiervan maken wij een traject op maat.